Algemene voorwaarden Natuurlijk Presteren

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Natuurlijk Presteren (met KvK-nummer: 67763839, btw-nummer: NL218054889B01), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@natuurlijkpresteren.nl of per post: Natuurlijk Presteren, Frederik Hendrikwal 93, 4931NK Geertruidenberg. Daarnaast zijn wij ook altijd te bereiken via Facebook-messenger op: Natuurlijk Presteren. In spoedgevallen zijn wij te bereiken op 0640807583. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 67763839


Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 25-07-2018


Artikel 1  Producten


Wij verkopen voedingssupplementen.


Artikel 2 – Registratie


U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).


Artikel 3 – Betalingen


De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice. Wij vergoeden de verzendkosten vanaf een aankoopbedrag van €50,00.


Artikel 4 – Leveringen


Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. MyParcel verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen 1 a 2 werkdagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan via de e-mail op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 7 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.


Artikel 5 – Retour


U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u door een e-mail te sturen naar natuurlijkpresteren@gmail.com. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U kunt het product retourneren naar ons adres: zie factuur. Wanneer de verpakking geopend is, vervalt het recht op het terugkrijgen van uw geld.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid


Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door (onjuist) gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.


Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten


Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto`s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.


Artikel 8 – Klachtenregeling


Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@natuurlijkprestereren.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.


Artikel 9 – Geschillenregeling


Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Zeeland-West-Brabant bevoegd.